Sluitplannen

Grote diversiteit in cilindersystemen

Volgens DIN 18252 is een sluitsysteem de combinatie van cilinders en de daarbij behorende sleutels van verschillende sluitingen(permutaties) en/of verschillende sleutelprofielen, die met elkaar in een functioneel verband staan.

De permutatie is de voor een cilinder berekende en vastgelegde rangschikking van sleutelinsnijdingen, sleutelboringen of andere relevante sleuteleigenschappen. Onze ABUS-Pfaffenhain profielcilinders beschikken over een 6-stiftige kern met eventueel nog zijboringen. Een juiste permutatie is nodig om de blokkeerstiften en/of andere blokkeringsonderdelen in een cilinder zodanig uit te richten, dat de cilinder bediend kan worden. Dat wil zeggen dat de sleutel in de cilinder kan worden gedraaid van openen naar sluiten en omgekeerd.

Sluitende cilinders

De meest eenvoudige uitvoering van een sluitsysteem is een situatie die we eigenlijk geen systeem mogen noemen, namelijk toepassing van verschillend sluitende cilinders. In een dergelijk geval zijn alle ABUS-Pfaffenhain cilinders verschillend gepermuteerd en heeft iedere cilinder en dus iedere deur, een eigen sleutel, die afwijkt van de anderen. Iemand die alle deuren moet kunnen bedienen, dient van alle betreffende deuren een sleutel te hebben.

Gelijksluitende cilinders

Vooral voor toepassing in woningen brengt een sluitsysteem van gelijksluitende cilinders veel comfort en bedieningsgemak. In zo’n systeem zijn alle in de woning toegepaste ABUS-Pfaffenhain cilinders gelijk gepermuteerd, waardoor alle deuren met dezelfde sleutel afsluitbaar en te openen zijn. Nadeel van een dergelijk systeem is dat bij verlies of diefstal van de sleutel, alle cilinders moeten worden vervangen of aangepast. De voordelen van het kunnen bedienen van alle sloten met één sleutel en de beperkte sleutelbos wegen echter ruimschoots op tegen dit nadeel.

Twee cilinders

De kleinst denkbare seriesluiting/sluitsysteem bestaat uit twee cilinders, die beiden verschillend gepermuteerd zijn en dus van elkaar verschillende sleutels hebben. Daarboven geplaatst een hoofdsleutel, waarvan de permutatie zodanig is berekend, dat deze sleutel beide cilinders kan bedienen. Op dezelfde manier kan een hoofdsleutelsysteem (afbeelding 1) bestaan uit een groter aantal cilinders die allemaal verschillend sluitend zijn, met daarboven een hoofdsleutel. Bij ABUS-Pfaffenhain is het aantal verschillende cilinders die te rangschikken zijn onder een hoofdsleutel zodanig groot, dat nauwelijks beperkingen in de toepassing nodig zijn.

Sluitplan (1)
Afbeelding 1: Hoofdsleutelsysteem

Generale hoofdsluiting

Vaak worden sluitsystemen onderverdeeld in groepen van verschillende cilinders, waarboven een hoofdsleutel, die alle cilinders in die groep kan bedienen. Boven de hoofdsleutels kan een generale hoofdsleutel worden gecreëerd, die zowel de functies van de hoofdsleutel in zich heeft als die van alle andere sleutels van het systeem. Een generale hoofdsleutel kan alle cilinders in een sluitsysteem bedienen. Deze groepsonderverdeling kan, afhankelijk van het aantal cilinders en de permutatiemogelijkheden van het cilindersysteem, vaak worden uitgebreid, waardoor meerdere niveaus en meerdere groepen kunnen worden toegepast (afbeelding 2).

Sluitplan (2)
Afbeelding 2: Generale hoofdsleutelsysteem

Centraalsluiting

Eén van de meest toegepaste sluitsystemen is de centraalsluiting. Centraalsluiting (afbeelding 3) houdt over het algemeen in dat een aantal deuren verschillend sluiten, dus allemaal zijn voorzien van verschillend gepermuteerde cilinders, maar dat een centrale toegangsdeur door alle individuele sleutels wordt bediend. Dergelijke systemen worden veelal toegepast in appartementsgebouwen. Centraalsluiting wordt ook toegepast op een gemeenschappelijke berging of garageruimte.

Sluitplan (4)
Afbeelding 3: Centraal sluitsysteem

Permutaties

Het berekenen van de permutaties, vooral van zeer uitgebreide sluitsystemen, is een wetenschap op zichzelf. ABUS-Pfaffenhain beschikt over uitgebreide computerrekenprogramma’s die de verschillende sluitingen berekenen, waarbij de veiligheid van de cilinder voorop staat. Vooral bij centraalcilinders is de verleiding groot om door toepassing van weinig blokkeerelementen een gemakkelijke productie-oplossing te zoeken. De veiligheid van een cilinder is afhankelijk van het aantal toegepaste stiften en andere blokkeerelementen.

Combinatie

De verschillende sluitsystemen kunnen ook in combinatie worden toegepast. Het is goed mogelijk een gecombineerd hoofdsleutel-/centraalsleutelsysteem te hebben of een sluitsysteem, waarbij een gedeelte bestaat uit verschillend sluitende cilinders, die niet onder een hoofdsleutel vallen terwijl een ander deel wel door de hoofdsleutel wordt bediend (afbeelding 4). De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, vooral voor technisch hoogwaardige sluitsystemen. Een combinatie van verschillende technieken (elektronica, magneetblokkering, blokkeerbalken, boringen en sleutelprofielen) maakt dat vrijwel iedere wens kan worden vervuld. In veel elektronische cilinders zijn de eigenschappen van de verschillende technieken gecombineerd

Sluitplan (3)
Afbeelding 4: Centraalsysteem met technische hoofdsleutel


Merken

  • Pfaffenhain
  • De Raat
  • Lips
  • Nemef